ТАВЬШ I

1. Зочдод тавих юм;


2. Тахил тавигийн зүйл.

Ижил үг:

ТАВЬШ II