саадагт цэцэг
/ ургамал /
Цахирамтан овгийн олон наст өвс манайд улаан ягаан, ягаан цоохор, шар цэцэг бүхий гурван зүйл бий