РЕАКТИВ I

реактив чадал (цахилгаан соронзон орны энергийн хэлбэлзлээс цахилгаан техникийн төхөөрөмжид үүсгэдэг дэлгэрэнгүй...

реактив чадал цахилгаан соронзон орны энергийн хэлбэлзлээс цахилгаан техникийн төхөөрөмжид үүсгэдэг ачааллыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн
реактив эсэргүүцэл хувьсах гүйдлийн хэлхээний хэсэг дэх цахилгаан багтаамж, индукцийн эсэргүүцэл, гүйдлийн өнцгийн давтамжаар илэрхийлэгдэх хэмжигдэхүүн
Ижил үг:

РЕАКТИВ II