РЕАЛИЗМ

Амьдралын бодит байдлыг түүний нийтлэг шинжүүдээр нь үнэн зөв дүрслэн харуулах зорилго бүхий урлаг, уран зохиолын дэлгэрэнгүй...