РЕГБИ

Тоглогчид зууван хэлбэрийн бөмбөгийг гар, хөлөөрөө бие биедээ дамжуулах багийн спортын нэгэн төрөл - АНУ-д байхдаа дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин.