РЕЙС

Тодорхой замаар онгоц, машинаар явах хөдөлгөөний эхлэл, төгсгөлийн цэгийн хоорондох зам, зай, явалтын тоо - Тус дэлгэрэнгүй.... “Улаанбаатарын мэдээ” сонин.