РЕНТГЕН I

Цахилгаан соронзон богино долгион, үл үзэгдэгч туяа: рентген гэрэл (тунгалаг бус зүйлд нэвтрэх дэлгэрэнгүй...

рентген гэрэл

тунгалаг бус зүйлд нэвтрэх чадалтай туяа, техник эмнэлэгт хэрэглэнэ

рентгенд харах бие махбодод гарсан өөрчлөлтийг гэрлийн төхөөрөмжийн тусламжтайгаар харж оношлох
Ижил үг:

РЕНТГЕН II