РЕНТГЕНГРАФИ

Рентген туяаны тусламжтайгаар бодисын бүтэц найрлагыг судлах багаж, аргын цогц.