РЕФЛЕКС

Гадаад дотоод орчны цочролд бие махбод төв мэдрэлийн тогтолцооны оролцоотойгоор үзүүлэх хариу үйлдэл - Рефлексийн дэлгэрэнгүй.... “Шинжлэх ухаан, амьдрал” сэтгүүл.