РИД
/ шашин /

Тарнийн хүчээр хувиргах чадвар, увдис: рид үзүүлэх (гайхамшгийг бүтээх), адис рид дэлгэрэнгүй...

рид үзүүлэх гайхамшгийг бүтээх
адис рид ид эрдэмтэй зүйл
рид шид ид шид, гайхамшиг
рид хувилгаан а. Шашны номд гүн нэвтэрч, ид шидийг олсон эрдэм төгс хүн; б. Номын хүчээр гайхамшгийг үзүүлэх нь