РИВАДИ
/ зурхай /

Сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг - Өрнө зүгт бүхий долоон одны гэр бүгд цагаан барсын байдлын тэргүүн одны дэлгэрэнгүй.... Хорин нэгт тайлбар толь.