РЕФЕРАТ I

Эрдэм шинжилгээний бүтээл, номын аман болон бичгийн хураангуй товчлол - УБДС-ийн оюутны дунд сурлагын чанарт ахиц дэлгэрэнгүй... “Улаанбаатарын мэдээ” сонин.

Ижил үг:

РЕФЕРАТ II