ХАЛБИНЬ
/ амьтан /

Янз шаахайн ултай адил, нэгэн талдаа хайрстай, нөгөө талдаа хайрсгүй, хоёул нийлсэн хойноо явж чаддаг нэгэн зүйл дэлгэрэнгүй...