ХАЛГААГҮЙ

Түвэг яршиг байхгүй, нөхөрлөж дотносож болох.