ХАЛГАЙДАХ

1. Халгайгаар ороолгох, гуядах;


2. Тэмээ мал халгай идэх.