ХАЛГАРУУЛАХ

1. Байн байн халтируулах;


2. Юмнаас зүрхшээлгэх, бэрхшээлгэх.