ХАЛГАХ II

Зүрхшээх, халшрах, бэрхшээх, айх: ажлаас халгах (ажлаас зүрхшээх, ажил хийхээс халшрах), дэлгэрэнгүй...

ажлаас халгах ажлаас зүрхшээх, ажил хийхээс халшрах
хүйтнээс халгах хүйтнээс халшрах
Ижил үг:

ХАЛГАХ I

ХАЛГАХ III

ХАЛГАХ IV