ХАЛГАХ IV

Үнээ мал төлөө хөхүүлэх: ботгоо халгах (ингэ ботгоо хөхүүлэх), тугалаа халгах (үнээ дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАЛГАХ I

ХАЛГАХ II

ХАЛГАХ III