ХАЛГАХ III

Халж ирсэн буюу ойртож, халдаж ирсэн юмыг хавьтуулах, ойртуулах, дэргэдээ халган байлгах.

Ижил үг:

ХАЛГАХ I

ХАЛГАХ II

ХАЛГАХ IV