ХАЛГИДАС

Халгиж гарсан юм: айргийн халгидас (халгиж асгарсан айраг), таргийн халгидас (хэт дэлгэрэнгүй...

айргийн халгидас халгиж асгарсан айраг
таргийн халгидас хэт исэж савнаасаа асгарсан тараг