ХАЛГИА

Ус, сүү зэрэг шингэн зүйл гол нуурын эрэг буюу сав суулгын ирмэгийг халин мэлтэлзэх байдал: голын дэлгэрэнгүй... (голын ус эргээ халин мэлтэлзэх байдал), халгиа цалгиа [хоршоо] (ус зэрэг шингэн зүйл эрэг, ирмэгээ даван мэлтэлзэх, цалгих байдал).

голын халгиа голын ус эргээ халин мэлтэлзэх байдал
халгиа цалгиа ус зэрэг шингэн зүйл эрэг, ирмэгээ даван мэлтэлзэх, цалгих байдал