ЭГШИГЛЭН

Эгшиглэг: яруу эгшиглэн (яруу эгшиглэг).

хүний нэр

манай охиныг эгшиглэн гэдэг

Зочин 2016-05-01 22:19:38