ЭГШИХ

Нойтон юмны хатах, эврэх, хуурай болох: арьс шир эгших (ган хувинд шүүдсэн арьс шир гадаа салхинд дэлгэрэнгүй...

эгших агших

а. Нойтон юмны хатаж бага болох; б. Сунгасан юм буцаад богино болох