ЭГШҮҮН

Юмны хуурай, аргуун байдал: эгшүүн ааруул (нэлээд хатах янзтай болсон ааруул).