ЭГШИГЛЭХ

Хөг ая гаргах: хөгжим эгшиглүүлэх (хөгжмөөр ая гаргах) - Хөгжим уянгат аялгуугаар, эд нар дуулан дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр.