РЕНТГЕНГРАММ

Рентген туяаны тусламжтайгаар авсан хальсан дээрх фото ялтас, зураг.