РЕНТГЕН II

Гамма цацрагийг хэмжих системийн бус нэгж.

Ижил үг:

РЕНТГЕН I