РЕМЕНЬ

1. Нэг дамраас нөгөө дамарт хөдөлгөөн дамжуулах үүрэгтэй өргөн хаймар, нягт бөх нэхмэл: ремень тасрах дэлгэрэнгүй...


2. Суран бүс, тэлээ.