РЕДУКТОР

1. Нэг голоос нөгөө голд эргэх хөдөлгөөнийг дамжуулахад эргэлтийн хурдыг зохицуулагч механизм;


2. Хоолойгоор дамжуулах шингэн болон хийн даралтыг нам болгох, мөн байнгын даралттай байлгагч хэрэгсэл.