ӨМРҮҮЛЭХ

Өмрөн унагаах, өм үсэргэх: өмрүүлэн оёулах (хувцас зэрэг зүйлийн цоорхойг болхидуухан нөхүүлэх), дэлгэрэнгүй...

өмрүүлэн оёулах хувцас зэрэг зүйлийн цоорхойг болхидуухан нөхүүлэх
өмрүүлэн түлэх галд өмийлгөн шатаах