ӨМСГӨЛТ

Өмсгөл бүхий - Ямба ёсны өмсгөлт Хишиг-Өлзий ноён ч гарцгаая гээд босжээ. З.Баттулга. Уяхан Замбуутив.