ӨМСӨХ I

1. Хувцас хунарыг биедээ углах, хувцаслах: дээл өмсөх (биедээ дээл хэрэглэх) - Хүү минь шинэ дээл дэлгэрэнгүй... Н.Банзрагч. Зам., угааж өмсөх (хувцсаа цэвэрлэн хэрэглэх), сольж өмсөх (өөр хувцастай болох) - Танай ажлыг хийсээр байгаад сольж өмсөх хувцасгүй боллоо. Л.Түдэв. Нүүдэл суудал., өмсөх зүүх [хоршоо] (хувцаслах, чимэг зүүлтээр гоёх), өмсөх идэх [хоршоо] (хувцаслах болон идэх) - Өглөө үдэш түүний эм Нухарч хатанд харгалзуулан өмсөх идэхийг түүний хөвгүүн Болу лугаа адил авч явав. В.Инжаннаши. Хөх судар;


2. Хориг адууг эвээр ногтлон хазаарлах.

дээл өмсөх биедээ дээл хэрэглэх
угааж өмсөх хувцсаа цэвэрлэн хэрэглэх
сольж өмсөх өөр хувцастай болох
өмсөх зүүх хувцаслах, чимэг зүүлтээр гоёх
өмсөх идэх хувцаслах болон идэх
Ижил үг:

ӨМСӨХ II