ӨМСӨХ II

Бөхийн мэх: өмсөх мэх (барилдаж байхдаа гэнэт явган сууж, нөгөө бөхийн өвдөгнөөс шүүрэн авч толгой дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ӨМСӨХ I