ӨМСГӨЛ

Ямар нэгэн ёслол, зан үйлийн холбогдолтой ажиллагаанд зориулан өмсөх тусгай хувцас: бөхийн өмсгөл дэлгэрэнгүй...

бөхийн өмсгөл барилдаж буй бөхчүүдийн өмсдөг хувцас буюу зодог шуудаг
бэрийн өмсгөл гэрлэх гэж буйн эмэгтэйн өмсөх хувцас
хуримын өмсгөл гэрлэх ёслол үйлдэж буй хосуудын өмсөх хувцас
төрийн өмсгөл төрийн ёслолын үйл ажиллагаанд өмсөх хувцас
шашны өмсгөл шашны ёслолын үйл ажиллагааны үеэр өмсдөг хувцас
эрдэнийн чимэгт өмсгөл эрдэнээр чимсэн хувцас