ӨГӨӨШ
/ хуучирсан /

1. Аливаа юм хийх тор, ачаа, баглаа;


2. Ан амьтныг урхидан барих идэшний зүйл: өгөөш хаях (а. Амьтан барихаар гох дэгээнд болон хавханд идэшний зүйл зүүж орхих; б. дэлгэрэнгүй...