өвөлжөө сэлбэх
өвлийн улиралд амьдардаг хашаа хороогоо янзлах