ӨВДӨХ

1. Бие зовуурьтай болох, эвэрлэх: гэдэс өвдөх (гэдэс мушгих), толгой өвдөх (толгой дэлгэрэнгүй...


2. Өвчин тусах: хүүхэд өвдөх (хүүхэд өвчин тусах) - Хүүхдүүд... өвдөж байсан явдал аль олон тохиолдсоныг хэлж барах билээ. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Сэтгэл зовох: зүрх өвдөх (сэтгэл зовох) - Зүрх өвдсөн олон мөргөлчингүүд дүнгэр дүнгэр ярьж, лам нар амандаа Гомбын дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., өр өвдөх (сэтгэл шимшрэх).

гэдэс өвдөх гэдэс мушгих
толгой өвдөх толгой тархи янгинах
цохиулсан газар өвдөх цохиулсан газар хөндүүрлэх
дуншин өвдөх төрөх гэж буй эмэгтэй ойр ойрхон өвдөх
өвдөх зовох бие тавгүйрхэн энэлж шаналах
хүүхэд өвдөх хүүхэд өвчин тусах
өтөлж өвдөх нас ахиж өвчин тусах
өлсөж өвдөх хоол ундгүй удаан байснаас өвчин тусах
зүрх өвдөх сэтгэл зовох
өр өвдөх сэтгэл шимшрэх