ӨВЛӨГЧ

Эцэг эх, өвөг дээдсээс үлдээсэн зүйлийг эзэмших эрх бүхий хүн: өвлөгч хүү (өв хөрөнгийг залгамжлагч дэлгэрэнгүй...