ӨВӨГ I

1. Эцгийн дээд үеийнхэн - Баарины өвөг тэр болов. Монголын нууц товчоо; дэлгэрэнгүй...


2. Өөрийн эцэг, эхийн аав: өвөг эцэг (өвөг аав), өвөг аав (эцгийн эцэг буюу өвгөн аав) - Чиний өвөг эцэг, миний дэлгэрэнгүй...Б.Нямаа. Арандалынхан., элэнц өвөг (өвөг эцгийн эцэг) - Хоёрдугаарт элэнц өвөг гэнэ. Санзжин хэмээгч гурван үсэгт ном. Дэд дэвтэр., хуланц өвөг (дөрөв дэх дээд үе, элэнц эцгийн эцэг) - Ясан төрөл юу вэ? гэвэл тэргүүнд хуланц өвөг гэнэ. Санзжин хэмээгч гурван үсэгт ном. Дэд дэвтэр., өндөр өвөг (тав дахь дээд үе, хуланц өвгийн эцэг), өвөг дээдэс [хоршоо] (өөрийн удам угсааны дээд үеийн хүмүүс) - Цагаан дээлт Дамдингийн өвөг дээдэс амьдарч агсан тэр уудам тал нутгийг туулан тувт алхаагаар аялж явлаа. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана;

3. Эртний: өвөг монгол хэл (эртний монгол хэл).

өвөг эцэг өвөг аав
өвөг аав эцгийн эцэг буюу өвгөн аав
элэнц өвөг өвөг эцгийн эцэг
хуланц өвөг дөрөв дэх дээд үе, элэнц эцгийн эцэг
өндөр өвөг тав дахь дээд үе, хуланц өвгийн эцэг
өвөг дээдэс өөрийн удам угсааны дээд үеийн хүмүүс
өвөг монгол хэл эртний монгол хэл
Ижил үг:

ӨВӨГ II

ӨВӨГ III: