ӨВӨЛЖИЛТ

Өвөлжих үйлийн үр дүнг заасан нэр: өвөлжилтийг шалгах (өвлийн улирлыг хэрхэн өнгөрөөх бэлтгэлийг нь дэлгэрэнгүй...