дуншин өвдөх
төрөх гэж буй эмэгтэй ойр ойрхон өвдөх