ӨВИЙХ

1. Юмны суурь муугаас хийсэх гэж байгаа мэт өцийх, өвгөр болох: өвийсөн байшин (суурь муутай байшин); дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Ядуу зүдүү, дорой амьдрах: өвийсөн хүн (арчаа муутай ядуу хүн).

өвийсөн байшин суурь муутай байшин
өвийсөн хүн арчаа муутай ядуу хүн