өлсөж өвдөх
хоол ундгүй удаан байснаас өвчин тусах