ОЛЗВОЙ

Олдмол: олны тариа төрвөл, олзвойн гэдэс өлсөхгүй [зүйр цэцэн үг] (олонд өөрийн хувь байх гэсэн дэлгэрэнгүй...