ОЛЗЛОГЧ

Олз болгон авагч: шүр сувдыг олзлогч (шүр сувд зэрэг үнэт зүйлсийг нь дээрэмдэн авагч), дэлгэрэнгүй...

шүр сувдыг олзлогч шүр сувд зэрэг үнэт зүйлсийг нь дээрэмдэн авагч
булаан олзлогч түрэмгийлэн эзэрхэгч