ОЛЗУУРХАХ

Завшаан тохиосонд баясан баярлах: олзуурхан хөөрөх (ихэд баясан баярлах) - Буд гуай хүүхдүүддээ дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо., бэлгэшээн олзуурхах (сэтгэлд нийцэж баясах) - Өсөж өргөжихийн тэмдэг гэж их л бэлгэшээн олзуурхана. С.Дашдооров. Говийн өндөр.

олзуурхан хөөрөх ихэд баясан баярлах
бэлгэшээн олзуурхах сэтгэлд нийцэж баясах