ОЛИГГҮЙ

Олиг муутай, дорой бүтэлгүй: олиггүй хүн (өөдгүй, муу хүн) - Манай нутгийнхны зарим нь түүнийг дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул., олиггүй эр эхнэртээ дээрэлхүү, уншлагагүй лам олбогтоо дээрэлхүү [зүйр цэцэн үг] (мунхаг хүн чадалгүйгээ дээрэлхэх гэсэн санаа), олиггүй хүнд ном заах, оёоргүй торхонд ус хийсэнтэй адил [зүйр цэцэн үг] (ухаан муутай хүнд эрдэм сургах гэж оролдох нь ёроолгүй саванд ус хийсэнтэй адил ашиггүй зүйл гэсэн санаа).

олиггүй хүн өөдгүй, муу хүн
олиггүй эр эхнэртээ дээрэлхүү, уншлагагүй лам олбогтоо дээрэлхүү мунхаг хүн чадалгүйгээ дээрэлхэх гэсэн санаа
олиггүй хүнд ном заах, оёоргүй торхонд ус хийсэнтэй адил ухаан муутай хүнд эрдэм сургах гэж оролдох нь ёроолгүй саванд ус хийсэнтэй адил ашиггүй зүйл гэсэн санаа