ОЛИГТОЙХОН

Нэлээд олигтой: олигтойхон унших (сайн унших), олигтойхон унаа (саадгүй хүргэх сайн дэлгэрэнгүй...

олигтойхон унших сайн унших
олигтойхон унаа саадгүй хүргэх сайн унаа
олигтойхон хувцсаа өмсөх гоё сайхан хувцсаа өмсөх