ОЛИЛЗОХ I

Олигор зүйлийн ахин дахин хөдлөх, өндөлзөх - Гэмпил хиа хоёр унтсанаа сэрсэн мэт олилзон босов. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ОЛИЛЗОХ II