ОЛИМПИАД

Ямар нэгэн салбарт хамгийн шилдэг хамт олон, хүмүүсийг шалгаруулах зорилгоор олон нийтийг хамруулан явуулдаг биеийн дэлгэрэнгүй...

математикийн олимпиад математикийн салбарын шилдгийг тодруулах тэмцээн
монгол хэл бичгийн олимпиад монгол хэл бичгийн тэмцээн